WOMEN BUILD

 • Eşti o femeie puternică?
 • Eşti pregătită să faci faţă oricărei provocări?
 • Eşti pregătită să ajuţi oamenii cu dizabilităţi fizice şi mintale să aibă o viaţă normală?
Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este da, atunci vino la Women Build.


Ia parte la eveniment!

Daca ai deja cont de FUNDRAISER te poti loga aici sau Participă la Women Build!

Despre Casa Mihail


Context:

 • La nivelul legislatiei europene exist─â prevederi clare referitoare la obliga┼úiile Uniunii ┼či ale statelor membre fa┼ú─â de persoanele cu dizabilit─â┼úi în spiritul valorilor fundamental recunoscute, solidaritate ┼či respectarea drepturilor comune. Art. 1 ┼či art. 26 din Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene preved c─â „Uniunea recunoa┼čte ┼či respecta dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de m─âsuri care s─â le asigure autonomia, integrarea social─â ┼či profesional─â, precum ┼či participarea la via┼úa comunit─â┼úii”.
 • Conform Institutului National de Statistic─â, la data de 31 martie 2012, în România existau 17.194 de persoane în institu┼úiile publice reziden┼úiale de asisten┼ú─â social─â pentru persoanele adulte cu handicap (institu┼úionalizate).
 • In anul 2006 a fost adoptat─â Strategia na┼úional─â pentru protec┼úia, integrarea ┼či incluziunea social─â a persoanelor cu handicap ╚Öi în 2010 a fost ratificat─â Conven╚Ťia Na╚Ťiunilor Unite privind Drepturile  Persoanelor cu Dizabilit─â╚Ťi. Art. 19 din cadrul Conven┼úiei – ”Via┼ú─â independent─â ┼či integrare în comunitate” - recunoa╚Öte dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilit─â┼úi de a tr─âi în comunitate, cu ┼čanse egale cu ale celorlal┼úi. Din p─âcate, în ┼úara noastr─â nu s-au înregistrat progrese semnificative în vederea dezinstitu╚Ťionaliz─ârii persoanelor adulte cu dizabilit─â╚Ťi ╚Öi a dezvolt─ârii solu╚Ťiilor alternative pentru integrarea în comunitate.

Descriere proiect:

 • Localitate: Mih─âile╚Öti, jude┼úul Giurgiu                           
 • Beneficiari: Persoane cu dizabilit─â╚Ťi mintale, persoane institu╚Ťionalizate
 • Obiectiv: Dezvoltarea unui model de incluziune ┼či valorizare social─â în sprijinul dezinstitu┼úionaliz─ârii persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi mintale prin construirea unei locuin╚Ťe complet accesibilizate, integrat─â în comunitate.
 • Parteneri:

–      Open Society Mental Health Innitiative (MHI)

–      The Institute for Human Centered Design

–      ProACT Support

–      DGASPC Giurgiu

 

Scopul proiectului

 • Habitat for Humanity România, ProAct Support ╚Öi OSI-Ini╚Ťiativa de S─ân─âtate Mintal─â au demarat proiectul de construc╚Ťie a unei case în comunitate pentru 6 persoane cu dizabilit─â╚Ťi mintale care acum locuiesc în centre reziden┼úiale apar┼úinând DGASPC Giurgiu. Casa va fi complet accesibilizat─â, adaptat─â oric─ârei situa╚Ťii care poate ap─ârea la un moment dat în starea de s─ân─âtate a oric─ârei persoane, designul fiind realizat de arhitec┼úii de la „Institute for Human Centered Design” din Boston - S.U.A.
 • Scopul proiectului este de a  dezvolta un model de incluziune ┼či valorizare social─â cu o contribu┼úie important─â în dezinstitu┼úionalizarea persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi mintale. Proiectul promoveaz─â o alt─â abordare a dizabilit─â┼úii, prin prisma principiilor normaliz─ârii ┼či a poten┼úialului de transformare al oamenilor care vor locui în Casa Mihail. Este o metamorfoz─â de la stadiul de persoane total dependente ┼či lipsite de orice interes pentru propria via┼ú─â, la persoane preocupate de propria via┼ú─â,  de a înv─â┼úa lucruri noi, de a-┼či g─âsi o slujba, de a comunica, de a avea rela┼úii ┼či de ce nu de a avea propria familie într-o bun─â zi.

 

Obiective:

 • Construc╚Ťia unei case complet accesibilizate pentru 6 persoane cu dizabilit─â╚Ťi mintale.
 • Implicarea reziden╚Ťilor în procesul de construc╚Ťie al─âturi de ceilal╚Ťi voluntari ╚Öi membri ai comunit─â╚Ťii.
 • Cre╚Öterea gradului de con╚Ötientizare asupra nevoilor reale ale persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi, asupra condi╚Ťiilor din institu╚Ťii ╚Öi advocacy pentru dezinstitu╚Ťionalizarea acestora.
 • Valorizarea social─â a poten┼úialului ┼či abilit─â┼úilor persoanelor cu dizabilit─â┼úi.
 • Dezvoltarea unor parteneriate cu companii interesate de design, accesibilizarea locuin┼úelor, eliminarea locuirii precare ┼či dezinstitu┼úionalizarea ┼či incluziunea persoanelor cu dizabilit─â┼úi.

 

Rezultate a┼čteptate:

 • Dezvoltarea unui model de incluziune ┼či valorizare social─â în sprijinul dezinstitu┼úionaliz─ârii.
 • Designul ╚Öi construc╚Ťia unei case în comunitate, adaptat─â oric─ârei situa┼úii care ar putea interveni la un moment dat în starea de s─ân─âtate a oric─ârei persoane.
 • Îmbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii vie╚Ťii persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi intelectuale. 
 • Schimbarea atitudinii publicului larg ╚Öi cre╚Öterea gradului de con╚Ötientizare privind nevoile reale ale persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi.
 • Casei Mihail - model pentru promovarea dezinstitu╚Ťionaliz─ârii ╚Öi a unei comunit─â╚Ťi pentru to╚Ťi.
 • Dezvoltarea unui program Habitat pentru persoane cu dizabilit─â╚Ťi.
 • Implicarea persoanelor cu dizabilit─â┼úi în activit─â┼úi lucrative ┼či în via┼úa comunit─â┼úii.

 

Nevoile beneficiarilor:

 • Institu╚Ťiile actuale îndeplinesc un rol social-pasiv, în care predomin─â func╚Ťiile de asisten╚Ť─â medical─â în detrimentul celor de sprijin pentru o via╚Ť─â independent─â.
 • Statisticile de la Institutul Na┼úional de Statistic─â arat─â c─â mai mult de jum─âtate dintre persoanele din centrele reziden╚Ťiale (63% în 2008) r─âmân în aceste institu╚Ťii pân─â la sfâr╚Öitul vie╚Ťii.
 • În cadrul institu┼úiilor, nevoile personale se transform─â în nevoi de sistem, esen┼úa uman─â se pierde. Persoanele sunt percepute ca având nevoi doar legate de dizabilitatea lor. O persoan─â cu dizabilitate mintal─â care tr─âie┼čte într-o institu┼úie nu este respectat─â ca persoan─â, nu are niciun control asupra propriei vie┼úi, este segregat─â ┼či izolat─â de restul societ─â┼úii.

 

Soluţia:

 • Casa Mihail ofer─â un model de incluziune ┼či valorizare social─â. Proiectul vine în sprijinul dezinstitu╚Ťionaliz─ârii persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi prin construirea unui model de cas─â complet accessibilizat─â, integrat─â în comunitate.
 • Casa Mihail ofer─â cadrul necesar dezvolt─ârii abilit─â┼úilor de via┼ú─â independent─â, viitorii locatari câ┼čtigându-┼či astfel demnitatea ┼či implicându-se în via┼úa comunit─â┼úii, f─âr─â a fi segrega┼úi în institu┼úii în care deseori sunt priva┼úi de drepturi fundamentale.
 • Persoanele cu dizabilit─â┼úi mintale au nevoie s─â primeasc─â suport într-o manier─â în care s─â fie respectate si valorizate, oferindu-le posibilitatea de a tr─âi o via┼ú─â demn─â ┼či util─â, cu sentimentul împlinirii.
 • Fiind un proiect pilot, pornind de la nevoile reale ale beneficiarilor proiectului ┼či ┼úinând cont de valorile comunit─â┼úii în care se dezvolt─â, Casa Mihail reprezint─â un model ce poate fi replicat în alte comunit─â╚Ťi la nivel na╚Ťional.

Latest news ( Toate stirile )